Privatumo pranešimas

Ši svetainė www.huggies.ua/lt priklauso Kimberly-Clark Korporacijai, yra jos valdoma ir prižiūrima, jos registruota buveinė yra World Headquarters, P. O. Box 619100, Dallas, Texas 75261–9100 (Dalasas, Teksaso valstija). Čia paaiškinama, kaip mes ir visi mūsų pasaulio filialai (toliau- Kimberly Clark, "mus", "mes") renkame Asmeninius duomenis, kaip mes galime jais naudotis, kokias teises turite savo Asmeninių duomenų atžvilgiu ir kaip jūs galite susisiekti su mumis.


Asmeninai duomenys- tai informacija apie gyvą asmenį, kuri daro įtaką to asmens privatumui ir identifikuoja jį atskirai arba kartu su kita informacija, kurią mes turime arba kurią mes galime gauti.


Prieš pateikdami mums Asmeninius duomenis ar kitaip naršydami mūsų Svetainėje, jūs turite išsamiai perskaityti šį Privatumo pranešimą ir įsitikinti, kad jūs patenkina mūsų asmeninių duomenų tvarkymo praktika.


Atkreipkite dėmesį, kad šioje Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines. Mes esame atsakingi tik už asmeninių duomenų tvarkymo praktiką ir informacijos, kurią mes renkame, saugumą. Mes rekomenduojame jums peržiūrėti kiekvienos jūsų lankomos interneto svetainės privatumo ir saugumo politiką bei procedūras.

Kaip mes renkame jūsų Asmeninius duomenis

Mes gauname jūsų Asmeninius duomenis tiek prisijungę internete, tiek neprisijungę. Mes renkame Asmeninius duomenis, kai jūs:

 • aplankote mūsų svetainę;
 • kreipiatės į mūsų aptarnavimo centrus arba kitokiu būdu prašote iš mūsų informacijos;
 • lankotės mūsų parduotuvėse;
 • užsiprenumeruojate mūsų skatinimo programas;
 • bendraujate su mumis per socialinių tinklų svetaines, trečiųjų šalių priedus ar panašias technologijas.

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, lankydamiesi mūsų naudojamose svetainėse ir susijusiose trečiųjų šalių svetainėse, tokiose kaip subrangovai.

Kokius Asmeninius duomenis mes renkame

Mes galime tvarkyti šiuos Asmeninius duomenis apie jus toliau 3 punkte nurodytais tikslais:

 • jūsų vardas, pavardė;
 • jūsų kontaktinė informacija (pvz., telefono numeris, elektroninio pašto adresas, namų adresas);
 • jūsų IP adresas;
 • gimimo data;
 • viešai prieinamą informaciją, tokią kaip vartotojo sukurtas turinys, įrašai socialiniuose tinkluose, socialinių tinklų vartotojo vardas ar ID arba atvaizdas iš socialinių tinklų;
 • transakcijų istorija (t. y. užsakymų/ paklausimų istorijos pavyzdžių); ir
 • įrenginio ID (kompiuteris, planšetinis ar mobilusis).

Mes taip pat galime patikrinti asmeninę informaciją, kurią jūs pateikiate mums tiesiogiai, su kita informacija apie jus, gauta iš trečiosios šalies (pavyzdžiui, iš socialinių tinklų ir duomenų tarpininkų). Tai gali būti demografiniai duomenys, jūsų sąveika su socialiniais tinklais, jūsų nuostatos, apsipirkimo įpročiai, pomėgiai, geografinė padėtis, amžius ar amžiaus diapazonas. Šiuos Asmeninius duomenis mes galime naudoti norėdami pritaikyti ir parodyti jums tinkamesnę reklamą, pateikti suasmenintus rinkodaros pranešimus ir geriau suprasti mūsų klientų bazę bei mūsų rinkodaros kampanijų efektyvumą.

Kokiu tikslu tvarkome jūsų Asmeninius duomenis

Mes galime tvarkyti jūsų Asmeninius duomenis, kad:

- teikti jums informaciją, produktus ir užsakytas paslaugas;

- teikti palaikymą klientams;

- pritaikyti ir parodyti jums tinkamesnę reklamą;

- teikti jums individualius rinkodaros pranešimus;

- pranešti jums apie bet kokius jūsų paslaugų pokyčius ir pateikti informaciją apie panašius produktus ir paslaugas,


kurie gali jus sudominti;

 • atlikti rinkodaros analizę, kuri leis mums įvertinti mūsų reklamos ir rinkodaros kampanijų tendencijas ir efektyvumą;
 • administruoti mūsų svetaines ir padėti tobulinti mūsų produktus ir paslaugas;
 • aptikti ir užkirsti kelią sukčiavimui;
 • laikytis galiojančių įstatymų ir taisyklių.

Duomenų apsaugos įstatymai reikalauja, kad mes turėtume teisinį pagrindą tvarkyti bet kuriuos jūsų asmeninius duomenis. Paprastai teisinis jūsų asmeninių duomenų tvarkymo aukščiau nurodytais tikslais pagrindas yra tas, kad:

 • jūs davėte savo sutikimą;
 • tai reikalinga vykdant sutartį su jumis arba norint priimti sprendimą sudaryti su jumis sutartį;
 • duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi mūsų įstatyminių ar norminių įsipareigojimų; ir / arba
 • apdorojimas atitinka mūsų teisėtus interesus kaip pirmaujanti korporacija, gaminanti asmeninės higienos produktus.

Kam mes galime perduoti jūsų Asmeninius duomenis

 

Tam tikromis aplinkybėmis galime pasidalyti informacija apie jus su trečiosiomis šalimis, įskaitant šias situacijas:


- Keitimasis informacija su įmonėmis partnerėmis;

Galime paprašyti jūsų leidimo dalytis informacija su kruopščiai atrinktomis trečiųjų šalių kompanijomis, jei manome, kad jų produktai ar paslaugos gali jus sudominti. Duomenys perduodami tik toms įmonėms, kuriomis mes pasitikime, ir kurios praeina mūsų vidaus patikrinimą, siekiant apsaugoti jūsų informacijos konfidencialumą. Bet kuriuo metu galite atsisakyti partnerių pasiūlymų ir programų, pakeisdami savo vartotojo profilį, užpildyti internetinę formą https://www.huggies.ua/lt/contact-us. Mūsų partneriams draudžiama naudoti jūsų kontaktinę informaciją jokiais kitais tikslais, išskyrus susijusių pasiūlymų ir programų teikimą, ir jie privalo išlaikyti jūsų kontaktinę informaciją konfidencialią.

Tam tikromis aplinkybėmis galime pasidalyti informacija apie jus su trečiosiomis šalimis, įskaitant šias situacijas:


- Keitimasis informacija su įmonėmis partnerėmis;

Galime paprašyti jūsų leidimo dalytis informacija su kruopščiai atrinktomis trečiųjų šalių kompanijomis, jei manome, kad jų produktai ar paslaugos gali jus sudominti. Duomenys perduodami tik toms įmonėms, kuriomis mes pasitikime, ir kurios praeina mūsų vidaus patikrinimą, siekiant apsaugoti jūsų informacijos konfidencialumą. Bet kuriuo metu galite atsisakyti partnerių pasiūlymų ir programų, pakeisdami savo vartotojo profilį, užpildyti internetinę formą https://www.huggies.ua/lt/contact-us. Mūsų partneriams draudžiama naudoti jūsų kontaktinę informaciją jokiais kitais tikslais, išskyrus susijusių pasiūlymų ir programų teikimą, ir jie privalo išlaikyti jūsų kontaktinę informaciją konfidencialią.


- Keitimasis informacija su paslaugų teikėjais;

Jei reikia, mes galime dalintis informacija su kompanijomis ar privačiais asmenimis, kurie teikia paslaugas mums. Šios paslaugos gali apimti, bet tuo neapsiriboja, pagalbą mums teikiant paslaugas pagal jūsų užsakymą, duomenų bazių kūrimą ar priežiūrą, žmonių, kurie domisi mūsų produktais, paslaugomis ar informacija, profilio analizę, pranešimų rengimą ir platinimą ar atsakymus į prašymus.


- Teisėsaugos ir teisminį procesą;

Mes galime informuoti teisėsaugos institucijas apie bet kokią veiklą, kuri, mūsų manymu, yra neteisėta, arba gali padėti teisėsaugos institucijoms ištirti neteisėtą veiklą (ypač kai gauname teisingą, racionalų ir teisėtą teisėsaugos ar reguliavimo institucijų prašymą). Be to, mes galime perduoti jūsų informaciją teisėsaugos institucijoms, jei savo nuožiūra nustatysime, kad jūs pažeidėte mūsų politiką, arba kad jūsų informacijos atskleidimas gali apsaugoti "Kimberly Clark" ar kito asmens teises, nuosavybę ar saugumą.


- Jūsų informacijos atskleidimą tais atvejais, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus;

Mes galime perduoti jūsų informaciją kitiems asmenims, kaip to reikalauja įstatymai. Tai gali apimti keitimąsi informacija su vyriausybinėmis institucijomis ar trečiosiomis šalimis reaguojant į teismo šaukimus, teismo įsakymus ir kitus teisinius procesinius veiksmus, taip pat tada, kai mes manome, kad būtina naudotis savo teisinėmis teisėmis ir/arba siekiant apsaugoti mūsų klientų ar kitų asmenų turtą ar saugumą (įskaitant keitimąsi informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis, siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo ir sumažinti kredito riziką), arba apsisaugoti nuo bet kokių teisinių ieškinių, kurie, mūsų manymu, gali būti pareikšti mums.


- Blogus, interneto publikacijas ir atsiliepimus;

Mes galime leisti vartotojams dalytis komentarais, įrašais, atsiliepimais ar kita informacija. Jei jūs nuspręsite pateikti tokią informaciją mums, jūsų pateikta informacija gali būti prieinama visuomenei. Šiuose skyriuose pateiktą informaciją gali skaityti, rinkti ir naudoti kiti asmenys, turintys prieigą prie jos.


- Komercines transakcijas;

Jei mes ar bet kuri mūsų turto dalis yra parduoti, arba mes suteikiame leidimą įsigyti verslą ar įsigyti turtą ar numatomą įsigijimo procesą, jūsų informacija gali būti perduota įsigyjančiajai įmonei arba kitai įmonei, suformuotai dėl tokio sandorio.


- Reklama pagal interesus;

„Kimberly Clark“ talpina reklamą pagal interesus (elgesys internete). Tai reiškia, kad trečioji šalis gali naudoti technologiją, pavyzdžiui, slapukus jūsų naršyklėje ar tinklalapio švyturyje, kad identifikuotų jus mūsų svetainėje siekiant pasiūlyti reklaminius produktus ir paslaugas, atsižvelgiant į jūsų interesus. Mūsų svetainėje galite pamatyti reklamas, pritaikytas jūsų peržiūrų temoms ar pirkiniams, arba galite pamatyti „Kimberly Clark“ produktų reklamas kitose svetainėse, atsižvelgiant į jūsų elgesį internete. „Kimberly Clark“ savanoriškai dalyvauja Aljanso skaitmeninės reklamos savireguliacijos programoje. Kaip šios savireguliacijos programos dalį „Kimberly Clark“ palaiko „Ad Choices“ piktogramos naudojimą bendradarbiaujant su „Evidon“. Norėdami sužinoti, kaip atsisakyti reklamos pagal interesus, žiūr. skyriuje „Pranešimai apie slapukus“ 12 punkte žemiau.


- Kiti tretieji asmenys;

Mes galime perduoti ne asmeninius duomenis tretiesiems asmenims, neaprašytiems pirmiau. Tokiu atveju galime atlikti duomenų agregaciją arba depersonalizaciją, kad trečioji šalis negalėtų susieti šių duomenų su jumis, jūsų kompiuteriu arba įrenginiu. Agregacija reiškia, kad sujungiame ne daugelio žmonių asmeninius duomenis kartu, todėl duomenys nebus aktualūs konkrečiam asmeniui. Depersonalizacija reiškia, kad mes bandome ištrinti arba pakeisti tam tikrą informaciją, kuri gali būti naudojama susiejant duomenis su konkrečiu asmeniu.


 

Privatumo valdymas per jūsų Vartotojo profilį

Mes suteikiame jums galimybę naudotis tam tikromis kontrolės ir jos pasirinkimo apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir siunčiame jūsų duomenis. Pakeitę savo Vartotojo profilį arba susisiekę su mumis, kaip aprašyta šiame Privatumo pranešime, galite: (1) pataisyti, atnaujinti ir ištrinti savo asmeninę paskyrą; (2) atsisakyti informacinių biuletenių, informacinių biuletenių ir skelbimų prenumeratos; (3) sutikti arba atsisakyti gauti pasiūlymus ir reklamines akcijas dėl mūsų produktų ir paslaugų arba produktų ir paslaugų, kurie, mūsų manymu, gali jus sudominti; (4) nurodyti, ar galime dalytis jūsų kontaktine informacija su partneriais, kad jie galėtų siųsti jums pasiūlymus ir reklaminius pranešimus apie savo produktus ir paslaugas; (5) nurodyti, ar norite gauti reklamą pagal pomėgius.

Vaikai

„Kimberly Clark“ siekia apsaugoti vaikų privatumą internete ir padaryti jų internetinę patirtį saugią. Mes neteikiame produktų ar paslaugų vaikams, taip pat nerenkame ir neprašome asmeninės informacijos iš vaikų be jų tėvų sutikimo, jei tokio sutikimo reikalaujama pagal galiojančius vietos įstatymus (amžius, kuriam reikalingas sutikimas, priklauso nuo šalies).

Asmeninių duomenų perdavimas

Jūsų Asmeniniai duomenys gali būti perduodami už šalies, kurioje jie buvo surinkti, ribų ir gali būti perduoti patikimoms trečiosioms šalims jurisdikcijose, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (EEE) ir Jungtinei Karalystei, kurios neturi duomenų apsaugos įstatymų nei atitinkamų įstatymų, kurie yra mažiau griežti, nei nustatyti Europoje. Jei perduodame Asmeninius duomenis už EEE ar Jungtinės Karalystės ribų, mes imamės reikiamų teisinių žingsnių, kad užtikrintume tinkamas jūsų Asmens duomenų apsaugos priemones ir jų konfidencialaus tvarkymo procedūras pagal šias Privatumo nuostatas. Jei esate EEE ar Jungtinės Karalystės, jūs galite susisiekti su mumis [hipernuoroda į 10 paragrafą] siekiant gauti garantijų, kurias mes suteikiame, kad apsaugotume jūsų Asmeninius duomenis ir privatumo teises tokiomis aplinkybėmis, kopiją.

Duomenų saugojimas

Mes saugome jūsų Asmeninius duomenis tiek laiko, kiek reikia jūsų užsakytiems produktams ir paslaugoms tiekti, arba kitais svarbiais tikslais, tokiais kaip teisinių įsipareigojimų vykdymas, ginčų sprendimas ir mūsų sutarčių vykdymas.

Jūsų teisės

Duomenų apsaugos įstatymai suteikia fiziniams asmenims teises į juridinių asmenų surinktus jų Asmeninius duomenis. Jūs galite:


 • pateikti prašymą norint gauti mūsų saugomos Asmeninių duomenų kopijos;
 • nurodyti mums pataisyti, apriboti ar ištrinti jūsų Asmeninius duomenis; ir
 • jei nenorite gauti komercinių laiškų iš mūsų, galite atsisakyti tokių laiškų spustelėdami nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ kiekvieno komercinio pranešimo apačioje.

Jei norite naudotis savo teisėmis, prašoms, susisiekite su mumis naudodami kontaktinę informaciją, nurodytą žemiau 10 punkte. Atkreipkite dėmesį, kad prašymai dėl teisės į duomenų apsaugą bus apdorojami kompanijos "Kimberly-Clark" individualiai. Tam tikromis aplinkybėmis mes neturime teisinės prievolės įvykdyti jūsų prašymą pagal jūsų jurisdikcijai priklausančius įstatymus ar duomenų apsaugos įstatyme numatytas išimtis.

Klausimai ir skundai

Jei Jūs kilo klausimų apie Privatumo pranešimą, Jūs galite susisiekti užpildyti internetinę formą https://www.huggies.ua/lt/contact-us.
Jeigu vis dar esate nepatenkinti, jūs turite teisę pateikti skundą savo duomenų apsaugos institucijai; tačiau visi skundai pirmiausia turėtų būti nukreipti į "Kimberly-Clark".

Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes galime bet kada pakeisti arba papildyti šį Privatumo pranešimą, paskelbdami atnaujintą Privatumo pranešimą mūsų svetainėje. Mes rekomenduojame peržiūrėti mūsų Privatumo pranešimą kiekvieną kartą, kai pateikiate mums informaciją ar patalpinate užsakymą.

Slapukų Cookie pranešimas

 

Kaip ir daugelis kitų kompanijų, "Kimberly-Clark" mūsų svetainėje naudoja slapukus. Slapukai cookie- tai informacija, kurią jūsų kompiuteryje saugo naršyklė, kai lankotės tam tikroje svetainėje. Kai prisijungiate, slapukas cookie praneša, ar jūs jau lankėtės pas mus anksčiau, ar esate naujas lankytojas, ir tai leidžia mums sužinoti, per kokias reklamines nuorodas vartotojai lankosi mūsų svetainėje. Mes naudojame slapukus cookie tam, kad padėtume nustatyti dominančias svetainės sritis, kurios jus labiausiai domina, kad galėtume suteikti jums daugiau naudingos informacijos. Savo pasirinkimu galite nustatyti savo interneto naršyklę atmesti slapukus cookie arba rankiniu būdu ištrinti kai kuriuos ar visus slapukus cookie

jūsų kompiuteryje, vykdydami instrukcijas, pateiktas interneto naršyklės žinyne. Tačiau jei jūs atsisakote priimti slapukus cookie iš savo interneto naršyklės, jums gali kilti sunkumų norint pasiekti kai kuriuos šios Svetainės puslapius ir tam tikras funkcijas.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios interneto naršyklės ir prietaisai leidžia atjungti jus nuo jūsų elgesio internete stebėjimo. Šiuo metu neatsakome į tokius prašymus ir nekeičiame jūsų patirties atsižvelgiant į tai, ar toks signalas yra perduodamas.

Mes taip pat naudojame internetinius švyturėlius savo svetainėje tam tikros informacijos rinkimui. Internetinis švyturys-tai elektroninis failas svetainės puslapyje, kuris leidžia mums suskaičiuoti ir nustatyti vartotojus, kurie apsilankė šiame puslapyje. Be kita ko, švyturys gali būti naudojamas elektroniniuose laiškuose HTML formatu, siekiant nustatyti reakciją į mūsų pranešimus ir įvertinti jų efektyvumą- pavyzdžiui, ar jūs pereinate į mūsų svetainę iš mūsų elektroniniame laiške pateiktos nuorodos. Paprastai jūs galite atsisakyti interneto švyturių elektroniniu paštu, išjungdami HTML rodymą ir rodydami tik dalį elektroninio pranešimo teksto.

Kai patenkate į mūsų Svetaines, mes užfiksuojame ir išsaugome jūsų naudojamo įrenginio, pavyzdžiui, Asmeninio kompiuterio ar mobiliojo įrenginio, IP adresą, o taip pat prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą ir platformą bei visus jūsų naudojamus papildinius.

Taip pat galite atsisiųsti mobiliųjų programėlių, kurias siūlo "Kimberly-Clark". Jei naudojate mūsų mobiliąsias programėles, jos gali automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, naudojamo mobiliojo prietaiso tipą, laikinus ar nuolatinius įrenginio identifikatorius (kartais vadinamus UDID) ir informaciją apie tai, kaip jūs naudojate tas programėles. Programėlė mobiliesiems taip pat gali rinkti tam tikrą informaciją, kurią jūs savanoriškai teikiate, pavyzdžiui, informaciją apie produktą nuskaitydami brūkšninį kodą ir informaciją apie operacijas, pavyzdžiui, pirkdami ar reaguodami į pasiūlymą. Mūsų programėlės mobiliesiems gali rinkti tikslią jūsų įrenginio vietos informaciją, pavyzdžiui, ieškant parduotuvės. Tačiau pirmiausia turite per savo įrenginį duoti leidimą programai gauti vietos nustatymo informaciją iš tokių technologijų, kaip GPS, „Wi-Fi“ ar artumą prie mobiliojo ryšio bokšto. Mobiliųjų paslaugų teikėjai gali rinkti informaciją apie įrenginį, pavyzdžiui, unikalų įrenginio ID, kai naudojatės mūsų svetaine ar viena iš mūsų programėle mobiliesiems.

 

Slapukų politika

Kas yra slapukai?


Slapukas – tai nedidelis duomenų, kuriuos siunčia interneto serveris ir saugo jūsų įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone) tuo metu, kai jūs lankotės atitinkamoje svetainėje, fragmentas. Svetainėje depend.co.uk slapukai yra naudojami jūsų krepšeliui sekti. Mums taip pat reikia atsiminti jūsų IP adresą, kai jūs grįšite naudotis mūsų svetaine.

Norėdami nusipirkti prekes svetainėje depend.co.uk, jūs turite sutikti su slapukų naudojimo politika. Jei nenorite įtraukti slapukų failus, taip pat galite naršyti interneto tinklalapyje ir naudoti jį tyrimų tikslais. Daugeliu atvejų naršyklės naudoja slapukų failus. Jūs galite patys reguliuoti slapukus savo naršyklėje. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus: kokius slapukų failus jūs įdiegėte, kaip juos naudoti ir ištrinti; apsilankykite www.allaboutcookies.org.

Prašom, atkreipkite dėmesį, kad slapukų failai gali pakenkti jūsų įrenginiui. Slapukai nesaugo asmeninės informacijos. Pavyzdžiui, jūsų banko kortelės duomenų. Tačiau mes naudojame užkoduotą informaciją, siekiant užtikrinti sklandų mūsų svetainės veikimą. Pavyzdžiui, Slapukai padeda mums pastebėti darbe atsiradusias klaidas ir jas pašalinti, taip pat – nustatyti prekes, susijusius su jūsų pomėgiais, ir parodyti juos jums naršant interneto puslapiuose.

Mes dirbame tik su patikimais tiekėjais, kurie taip pat gali įdiegti savo slapukus rebrendingo tikslais. Kitaip tariant, jie gali reklamuoti jums įvairias prekes ir paslaugas, atsižvelgiant į jūsų pomėgius. Jei norite atsisakyti Slapukų failų, apsilankykite, prašom, internetinėje svetainėje Network Advertising Initiative (Svetainė atsidarys naujame lange. Atkreipkite dėmesį, kad mes neatsakome už išorinių interneto svetainių turinį). Kai kurios naršyklės siūlo funkciją „Nesekti“ (angl. Do not track, DNT), kartais – pagal numatytuosius nustatymus. Kai naudosite šią funkciją, svetainėms bus siunčiamas signalas, kad jūsų naršymo nestebi trečiųjų šalių reklamuotojai, socialiniai tinklai ar analitinės įmonės. Stebėjimo politikos galite atsisakyti pakeisdami nustatymus skyriuje „Tvarkyti slapukus“. Šiuo metu vieno standarto, atsakingo už stebėjimo politiką, nėra. Todėl mūsų svetainė nereaguoja į jūsų IP adreso stebėjimo užklausas. Todėl, kol nebus nustatytas bendras standartas, mes tęsiame naujų technologijų, įskaitant stebėjimo politiką, tyrimus. Vis dėlto, į DNT užklausas mes neatsakome.

Mes teikiame jums šią informaciją savo iniciatyva vadovaujantis naujausiais teisės aktais. Taip pat norime būti sąžiningi ir atviri jūsų saugumo atžvilgiu, kai naudojatės mūsų svetaine. Mes žinome, kad jūs iš mūsų nesitikite mažiau. Prašom, būkite tikri, kad mes stengiamės tobulinti savo privatumo sistemą ir kuriame slapukų failus cookie, skirtus interneto svetainei.